Flexibele opvang


Flexibele opvang is alleen mogelijk als het past bij jouw kind. Wij leveren pedagogisch maatwerk en kijken naar de emotionele veiligheid en ontwikkeling van jouw kind. We beoordelen of het pedagogisch verantwoord is om onregelmatig gebruik te maken van de opvang en nemen contact met je op indien wij van mening zijn dat de gekozen flexibele opvang niet goed is voor jouw kind.  


We berekenen flexibele opvang per jaar. Met jouw kind als uitgangspunt bent je vrij om het aantal dagen in jouw contract zelf te verdelen over het kalenderjaar. Start of eindigt de flexibele opvang in een kalenderjaar? Dan berekenen wij het aantal dagen naar rato. Niet-gebruikte dagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar. Restitutie is niet mogelijk. Gebruikt je meer dagen dan contractueel is vastgelegd? Dan factureren wij dit aan het einde van het kalenderjaar.


Als je gebruikmaakt van flexibele opvang is het noodzakelijk om door te geven wanneer we jouw kind kunnen verwachten. Dit horen we graag minimaal twee weken van te voren! Geef je de opvangdagen later aan ons door, dan kunnen we helaas niet meer garanderen dat er plaats is.


Zodra wij jouw opvangdag hebben goedgekeurd, kun je deze niet meer annuleren. Komt jouw kind op de goedgekeurde dag onverwachts toch niet naar de opvang? Meld jouw kind dan af in Mijn opvang. Je kunt voor deze dag dan een ruildag aanvragen.


Kan ik met flexibele opvang gebruikmaken van een studiedag?

Jazeker! De volgorde van aanvragen is daarbij van belang. Vraag eerst jouw flexdag aan voor de dag waarop er een studiedag is. Vervolgens meldt je jouw kind in Mijn opvang aan voor de studiedag. Indien je eerst de studiedag aanvraagt, kun je op deze dag geen flexdag meer aanvragen.